top of page

Propozície

Všetky informácie ktoré potrebuješ na jednom mieste!

Hlavný organizátor:

YOUNG RUN (právna forma občianske združenie, odborová organizácia a organizácia zamestnávateľov)

 

Kontakt:

t.č. : +421948899863

email: youngrun.sk@gmail.com

web: www.youngrun.org

 

Sídlo:

Lipová 165/16, 972 17 Kanianka

 

Spoluorganizátori:

 Centrum voľného času Prievidza, KaSS Prievidza, Mesto Prievidza

 

Ročník:

 tretí

 

Termín:

23.7. 2023 (nedeľa)

Časový harmonogram:

 • začiatok registrácie: 7:00

 • OG okruh (približne 21,000 metrov) – štart: 8:25

 • DETSKÝ okruh (približne 700 metrov) – štart: 8:30

 • STARTIN okruh (približne 5,000 metrov) – štart: 8:50

 • TRUE okruh (približne 10,000 metrov ) – štart: 9:15

 • beh pre najmenších (približne 150 metrov) – štart: 10:05

 • záverečné vyhodnotenie: 11:00

Miesto:

 Námestie Slobody Prievidza

 

Časový limit dobehnutia

 11:30

 

Trate (vekový limit a dĺžka):

Pre zaradenie do vekovej kategórie je rozhodujúci vek dosiahnutý v tomto roku bez ohľadu na deň a mesiac narodenia.

 • beh pre najmenších (150 metrov) – vek: do 6 rokov (rok narodenia 2017-2023)

 • DETSKÝ okruh (700 metrov) – vek: 7-10 rokov (rok narodenia 2013-2016)

 • TRUE okruh (10,000 metrov) – vek: od 16 rokov (rok narodenia 2007 a starší)

 • STARTIN okruh (5,000 metrov) – vek: od 11 rokov (rok narodenia 2012 a starší)

 • OG okruh (21,000 metrov) – vek: od 16 rokov (rok narodenia 2007 a starší )

 

Spoločný štart a ciel tratí:

 Námestie Slobody Prievidza

 

Pravidlá:

Preteká sa podľa pravidiel Slovenského atletického zväzu a týchto propozícií  

 

Účastnícky limit: 500 účastníkov.

Limit je určený pre každú trať okrem „behu pre najmenších“.

DETSKÝ okruh maximálny počet účastníkov 70,

STARTIN okruh maximálny počet účastníkov 180,

TRUE okruh maximálny počet účastníkov 180,

OG okruh maximálny počet účastníkov 90.

Podľa prevládajúceho záujmu sa obmedzenia jednotlivých tratí môžu meniť, celkové obmedzenie ale zostane nezmenené. Usporiadateľ zaručuje splnenie všetkých podmienok pre všetkých registrovaných účastníkov. Riadne zaregistrovaný je účastník po zaplatení registračného poplatku a po pridelení štartovného čísla.  

 

 

 

Prihlasovanie:

Prihlasovanie bude prebiehať výhradne online, registráciu online zabezpečuje vysledkovyservis.sk. On-line registrácie budú ukončené 20.7. 2023 o 23:59 alebo v čase naplnenia maximálnych kapacít akcie. Taktiež Vás musíme upozorniť, že platba prevodom je možná len do 18.7.2023 do 23:59 z pragmatických dôvodov.  Po vyplnení registračného formulára na webovej stránke bude na Vami zvolenú mailovú adresu zaslaný mail s potrebnými informáciami.

V prípade, že sa kapacita nenaplní online, bude spustená aj prezenčná registrácia v deň pretekov na mieste v čase od 7:00 do začatia štartu príslušnej trate s časovým odstupom 30 minút pred. Beh pre najmenších nebude mať on-line registráciu, záujemca sa bude môcť prihlásiť priamo na mieste v registračnom stane. V prípade potreby, kontaktujte ohľadne online prihlasovania VysledkovyServis.sk na adrese: prihlaska@sunbell.sk.

Výška štartovného sa bude odvíjať od cenového stupňa v čase Vašej registrácie podľa nasledujúcich stupňov:

 

Registračný poplatok (v závislosti od počtu zaregistrovaných do daného dňa, v akom sa budete registrovať):

 1. cenové pásmo - od začiatku registrácie (14.4. 2023) do 28.5. 2023

 2. cenové pásmo - od 29.5. 2023 do 25.6. 2023

 3. cenové pásmo - od 26.6. 2023 do 9.7. 2023

 4. cenové pásmo (záverečné) - 10.7. 2023 do 20.7. 2023 (23:59) - online + registrácia na mieste

DETSKÝ okruh (0,7 kilometrov):

 1. stupeň - 3€

 2. stupeň - 4€

 3. stupeň - 5€

 4. stupeň - 7€

V cene štartovného je zahrnuté: diplom, občerstvenie, štartovné číslo.

 

STARTIN okruh (5 kilometrov):

 1. stupeň -8€

 2. stupeň - 10€

 3. stupeň - 12€

 4. stupeň - 14€

V cene štartovného je zahrnuté: účastnícka medaila, štartovný balík (občerstvenie,  produkty), štartovné číslo, vecné ceny pre víťazov, *.

 

TRUE okruh (10 kilometrov):

 1. stupeň - 9€

 2. stupeň - 11€

 3. stupeň - 13€

 4. stupeň - 15€

V cene štartovného je zahrnuté: účastnícka medaila, štartovný balík (občerstvenie,  produkty), štartovné číslo, vecné ceny pre víťazov,*.

 

OG okruh (21 kilometrov):

 1. stupeň - 13€

 2. stupeň - 15€

 3. stupeň - 19€

 4. stupeň - 24€

V cene štartovného je zahrnuté: účastnícka medaila, štartovný balík (občerstvenie,  produkty), občerstvenie v stane po odbehnutí, občerstvovacie stany popri trati, štartovné číslo, vecné ceny pre víťazov

Štartovné sa po jeho uhradení nevracia. Je možnosť presunu štartovacieho čísla na inú osobu za poplatok 4€.

Výsledky

Výsledky zverejní usporiadateľ v priebehu podujatia na webovej stránke vysledkovyservis.sk a následne po ukončení behu na webovej stránke youngrun.org. Súťažiaci budú vo výsledkovej listine zoradení v poradí podľa oficiálneho času (čas od výstrelu po okamih prekročenia cieľovej čiary).

Vybavenie štart/cieľ zázemia:

Na Námestí Slobody v Prievidzi, kde štartujú všetky trate YOUNG RUN 3. ročníka bežeckej akcie, bude pre bežcov zabezpečené nasledovné vybavenie:

 • toalety (v budove Mestského úradu Prievidza z bočnej strany)

 • občerstvovacie stany - bezplatne zabezpečený pitný režim (možnosť konzumovať vlastné alebo na námestí zakúpené občerstvenie)

 • provizórna pánska a dámska šatňa (možnosť prezliecť sa, odložiť si veci)

Podrobný plán hlavného zázemia (Námestie Slobody) druhého ročníka bežeckej akcie YOUNG RUN nájdete na webovej stránke: www.youngrun.org.

Parkovanie

Hlavné parkovisko, pri obchodnom dome PROCentrum bude sprístupnené parkovisko zadarmo. Ďalšie dočasné parkovacie plochy budú vytvorené v okolí miesta konania, na ktoré bude vytvorené jednoduché navádzanie. Na webovej stránke www.youngrun.org nájdete podrobný návod (prístupové cesty, kapacity) k parkovaniu.

 

Možnosti platenia

Štartovné môžete uhradiť viacerými spôsobmi. Pri on-line registrácii, ktorá je prednostná je možné využiť platbu platobnou kartou alebo prevodom na účet. Bližšie informácie k platbe Vám budú zobrazené po vyplnení prihlášky. Odporúčame zvoliť úhradu platobnou kartou. Je rýchla, bezpečná, výhodná pri platbe zo zahraničia a Vaše meno sa objaví v zozname prihlásených okamžite. Ak nevyužijete možnosť platby kartou, príde Vám email s inštrukciami k ostatným druhom platieb (ak email nenájdete, skontrolujte priečinok SPAM/REKLAMA, prípadne kontaktuje vysledkovyservis.sk). Neuhrádzajte prosím štartovné poštovou poukážkou.

Presun štartovného čísla na inú osobu a zmeny v prihláške:
Štartovné číslo je možné presunúť na inú osobu za manipulačný poplatok 4€. Presúvať štartovné na ďalší rok nie je možné. Zaplatené štartovné sa nevracia.
Drobné zmeny v prihláške ako napr. oprava klubu, sa vykonávajú zadarmo.
V prípade, ak chcete prepísať vaše štartové číslo na iného účastníka, alebo urobiť drobnú zmenu v prihláške, môžete tak urobiť na webovej stránke vysledkovyservis.sk. V hlavnom menu vyberte položku „Zmena prihlášky“ a uveďte všetky údaje o novom účastníkovi. Zmenu však musí urobiť osoba, ktorá bola pôvodne prihlásená. Štartový balík už preberá nový účastník. Po prevzatí štartového balíka už nie je presun štartovného čísla možný.

 

Poistenie

Účastníci sú povinný zabezpečiť si vlastné zdravotné poistenie. Organizátor nepreberá zodpovednosť za škody na majetku alebo na zdraví súvisiace s cestou, pobytom a s účasťou pretekárov na podujatí. Každý účastník štartuje na vlastnú zodpovednosť.

Organizátor zabezpečuje nutnú zdravotnú pomoc a bezpečnosť bežcov na trati.

 

 

Kategórie

STARTIN okruh (5,000 metrov):

 • YR Junior G: dievčatá od 11 do 15 rokov (rok narodenia 2008-2012)

 • YR Junior B: chlapci od 11 do 15 rokov (rok narodenia 2008-2012)

 •  1M:  muži od 16 do 39 rokov (rok narodenia 1984-2007)

 •  2M: muži od 40 rokov (rok narodenia maximálne 1983 a starší)

 •  1Ž: ženy od 16 do 39 rokov (rok narodenia 1984-2007)

 •  2Ž: ženy od 40 rokov (rok narodenia maximálne 1983 a starší)

 

TRUE okruh (10,000 metrov): 

 •  1M:  muži od 16 do 39 rokov (rok narodenia 1984-2007)

 •  2M: muži od 40 rokov (rok narodenia maximálne 1983 a starší)

 •  1Ž: ženy od 16 do 39 rokov (rok narodenia 1984-2007)

 •  2Ž: ženy od 40 rokov (rok narodenia maximálne 1983 a starší)

 

OG okruh (21,000 metrov): 

 •  1M:  muži od 16 do 39 rokov (rok narodenia 1984-2007)

 •  2M: muži od 40 rokov (rok narodenia maximálne 1983 a starší)

 •  1Ž: ženy od 16 do 39 rokov (rok narodenia 1984-2007)

 •  2Ž: ženy od 40 rokov (rok narodenia maximálne 1983 a starší)

DETSKÝ okruh (700 metrov):

 • G: dievčatá od 7 do 10 rokov (rok narodenia 2013-2016)

 • B: chlapci od 7 do 10 rokov (rok narodenia 2013-2016)

 

Rozdelenie tratí podľa farieb:

STARTIN okruh (5,000 metrov): ZELENÁ

TRUE okruh (10,000 metrov):  MODRÁ

OG okruh (21,000 metrov):  FIALOVÁ

DETSKÝ okruh (700 metrov): RUŽOVÁ

 

Štartové číslo:
Každý pretekár je povinný mať pripevnené štartovné číslo na hrudi, tak aby bolo viditeľné a nesmie byť prekryté. Bez štartového čísla na hrudi sa môže stať, že Váš čas nebude zaznamenaný. Štartové čísla sú bez súhlasu usporiadateľa neprenosné na inú osobu. Súťažiaci, ktorý bude štartovať so štartovacím číslom prideleným v štartovnej listine inému bežcovi bude diskvalifikovaný. Štartovné sa číslo po pretekoch nevracia.

 

Odporúčanie:

Vzhľadom na podmienky, ktoré trať poskytuje (mestský terén, rozdielna kvalita ciest, prechody medzi cestou a obrubníkmi) Vás upozorňujeme na dodržiavanie opatrnosti počas pretekov. Taktiež Vás vyzývame dodržiavať všetky pokyny usporiadateľov ako aj zachovať rešpekt voči ostatným bežcom.

 

Vyššia moc

Organizátor YOUNG RUN o.z. si vyhradzuje v závislosti od okolností právo upraviť a bližšie špecifikovať niektoré údaje uvedené v týchto propozíciách, respektíve organizačných pokynoch. Organizátor si rovnako vyhradzuje právo zrušiť alebo prerušiť konanie podujatia alebo niektorej z disciplín podujatia v prípade vážneho nebezpečenstva, a to najmä vojny, nepriaznivého počasia, nebezpečenstva teroru alebo iného útoku ohrozujúceho bezpečnosť účastníkov podujatia, respektíve z iných vopred nepredvídateľných udalostí a okolností, ktorým organizátor nie je schopný v žiadnom prípade zabrániť.
V takomto prípade nemá účastník nárok na vrátenie štartovného poplatku, respektíve jeho časti, nakoľko organizátorovi už vznikli náklady na prípravu podujatia v čase pred samotným momentom prerušenia či zrušenia podujatia. Organizátor môže po zvážení všetkých okolností a vyčíslení nákladov spojených s prípravou podujatia kompenzovať účastníkovi časť štartovného.

 

Protesty

Protesty sa musia podať ústne vedúcemu rozhodcovi najneskôr do 30 minút po zverejnení výsledkov. Odvolanie proti rozhodnutiu hlavného rozhodcu, doložené vkladom vo výške 10 eur, sa musí podať písomne do 30 minút po oficiálnom oznámení rozhodnutia vedúceho rozhodcu.
Organizátor Občianske združenie YOUNG RUN  si vyhradzuje právo upraviť a bližšie špecifikovať niektoré údaje uvedené v týchto propozíciách.

bottom of page