Propozície

Všetky informácie ktoré potrebuješ na jednom mieste!

Hlavný organizátor

 100 rokov Gymnázia v Prievidzi (právna forma občianske združenie, odborová organizácia a organizácia zamestnávateľov)

 

Kontakt

t.č. : +421915574850

email: youngrun.sk@gmail.com

web: www.youngrun.org

 

Sídlo

Ulica Matice slovenskej 338/16, 971 01 Prievidza I Staré Mesto

 

Spoluorganizátori

 Centrum voľného času Prievidza, KaSS Prievidza, Mesto Prievidza

 

Ročník

 prvý

 

Termín

18.7. 2021 (nedeľa)

 

Časový harmonogram

 • začiatok registrácie: 7:00

 • OG okruh (približne 21,000 metrov) – štart: 8:30

 • DETSKÝ okruh (približne 700 metrov) – štart: 8:40

 • TRUE okruh (približne 10,000 metrov ) – štart: 9:15

 • STARTIN okruh (približne 5,000 metrov) – štart: 9:30

 • beh pre najmenších (približne 150 metrov) – štart: 11:20

 • záverečné vyhodnotenie: 11:40

 

Miesto

 Námestie Slobody Prievidza

 

Časový limit dobehnutia

 11:30

 

Trate (vekový limit a dĺžka)

Pre zaradenie do vekovej kategórie je rozhodujúci vek dosiahnutý v tomto roku bez ohľadu na deň a mesiac narodenia.

 • beh pre najmenších (150 metrov) – vek: do 6 rokov (rok narodenia 2015-2021)

 • DETSKÝ okruh (700 metrov) – vek: 7-10 rokov (rok narodenia 2011-2014)

 • STARTIN okruh (5,000 metrov) – vek: od 11 rokov (rok narodenia maximálne 2010 a menej)

 • TRUE okruh (10,000 metrov) – vek: od 16 rokov (rok narodenia maximálne 2005 a menej)

 • OG okruh (21,000 metrov) – od 16 rokov (rok narodenia maximálne 2004 a menej )

 

Spoločný štart a ciel tratí

 Námestie Slobody Prievidza

 

Pravidlá

Preteká sa podľa pravidiel Slovenského atletického zväzu a týchto propozícií  

 

Účastnícky limit

Limit je určený pre každú trať okrem „behu pre najmenších“.

850 účastníkov

DETSKÝ okruh maximálny počet účastníkov 50,

STARTIN okruh maximálny počet účastníkov 250,

TRUE okruh maximálny počet účastníkov 300,

OG okruh maximálny počet účastníkov 250.

Podľa prevládajúceho záujmu sa obmedzenia jednotlivých tratí môžu meniť, celkové obmedzenie ale ostane nezmenené. Usporiadateľ zaručuje splnenie všetkých podmienok pre všetkých registrovaných účastníkov. Riadne zaregistrovaný je účastník po zaplatení registračného poplatku a po pridelení štartovného čísla.  

 

 

Prihlasovanie

 Prihlasovanie bude prebiehať výhradne online, registráciu online zabezpečuje vysledkovyservis.sk. On-line registrácie budú ukončené deň pred podujatím, teda 17. 7. 2021 o 23:55 alebo v čase naplnenia maximálnych kapacít akcie. Taktiež Vás musíme upozorniť, že platba prevodom je možná len do 13.7.2021 do 23:59 s pragmatických dôvodov.  Po vyplnení registračného formulára na webovej stránke bude na Vami zvolenú mailovú adresu zaslaný mail s potrebnými informáciami.

V prípade, že sa kapacita nenaplní online, bude spustená aj prezenčná registrácia v deň pretekov na mieste v čase od 7:00 do začatia štartu príslušnej trate s časovým odstupom 30 minút pred. Beh pre najmenších nebude mať on-line registráciu, záujemca sa bude môcť prihlásiť priamo na mieste v registračnom stane. Výška štartovného sa bude odvíjať od počtu zaregistrovaných v čase Vašej registrácie podľa nasledujúcich stupňov:

 

Registračný poplatok (v závislosti od počtu zaregistrovaných do daného dňa, v akom sa budete registrovať)

DETSKÝ okruh (0,7 kilometrov):

Prvých 10 zaregistrovaných: 2€

Nasledujúcich 25 zaregistrovaných: 3€

Zvyšní on-line registrujúci sa: 4€

Registrácia na mieste: 5€

V cene štartovného je zahrnuté: diplom, občerstvenie, štartovné číslo.

 

STARTIN okruh (5 kilometrov):

Prvých 50 zaregistrovaných: 7€

Nasledujúcich 120 zaregistrovaných: 8.50€

Zvyšní on-line registrujúci sa: 10€

Registrácia na mieste: 13€

V cene štartovného je zahrnuté: účastnícka medaila, štartovný balík (občerstvenie,  produkty), štartovné číslo, vecné ceny pre víťazov.

 

TRUE okruh (10 kilometrov):

Prvých 75 zaregistrovaných: 9€

Nasledujúcich 150 zaregistrovaných: 11€

Zvyšní on-line registrujúci sa: 13€

Registrácia na mieste: 16€

V cene štartovného je zahrnuté: účastnícka medaila, štartovný balík (občerstvenie,  produkty), štartovné číslo, vecné ceny pre víťazov.

 

OG okruh (21 kilometrov):

Prvých 40 zaregistrovaných: 12€

Nasledujúcich 100 zaregistrovaných: 15€

Zvyšní on-line registrujúci sa: 18€

Registrácia na mieste: 22€

V cene štartovného je zahrnuté: tričko YR, účastnícka medaila, štartovný balík (občerstvenie,  produkty), občerstvenie v stane po odbehnutí, občerstvovanie stany popri trati, štartovné číslo, vecné ceny pre víťazov

 

Štartovné sa po jeho uhradení nevracia. Je možnosť presunu štartovacieho čísla na inú osobu za poplatok 4€.

 

Výsledky

Výsledky zverejní usporiadateľ v priebehu podujatia na webovej stránke vysledkovyservis.sk a následne po ukončení behu na webovej stránke youngrun.org. Súťažiaci budú vo výsledkovej listine zoradení v poradí podľa oficiálneho času (čas od výstrelu po okamih prekročenia cieľovej čiary).

 

Parkovanie

Hlavné parkovisko, pri obchodnom dome PROCentrum bude sprístupnené parkovisko zadarmo. Ďalšie dočasné parkovacie plochy budú vytvorené v okolí miesta konania, na ktoré bude vytvorené jednoduché navádzanie.

 

Možnosti platenia

Štartovné môžete uhradiť viacerými spôsobmi. Pri on-line registrácii, ktorá je prednostná je možné využiť platbu platobnou kartou alebo prevodom na účet. Bližšie informácie k platbe Vám budú zobrazené po vyplnení prihlášky. Odporúčame zvoliť úhradu platobnou kartou. Je rýchla, bezpečná, výhodná pri platbe zo zahraničia a Vaše meno sa objaví v zozname prihlásených okamžite. Ak nevyužijete možnosť platby kartou, príde Vám email s inštrukciami k ostatným druhom platieb (ak email nenájdete, skontrolujte priečinok SPAM, prípadne kontaktuje vysledkovyservis.sk). Neuhrádzajte prosím štartovné poštovou poukážkou.

 

Presun štartovného čísla na inú osobu a zmeny v prihláške
Štartovné číslo je možné presunúť na inú osobu za manipulačný poplatok 4€. Presúvať štartovné na ďalší rok nie je možné. Zaplatené štartovné sa nevracia.
Drobné zmeny v prihláške ako napr. oprava klubu, sa vykonávajú zadarmo.
V prípade, ak chcete prepísať vaše štartové číslo na iného účastníka, alebo urobiť drobnú zmenu v prihláške, môžete tak urobiť na webovej stránke vysledkovyservis.sk. V hlavnom menu vyberte položku „Zmena prihlášky“ a uveďte všetky údaje o novom účastníkovi. Zmenu však musí urobiť osoba, ktorá bola pôvodne prihlásená. Štartový balík už preberá nový účastník. Po prevzatí štartového balíka už nie je presun štartovného čísla možný.

 

Poistenie

Účastníci sú povinný zabezpečiť si vlastné zdravotné poistenie. Organizátor nepreberá zodpovednosť za škody na majetku alebo na zdraví súvisiace s cestou, pobytom a s účasťou pretekárov na podujatí. Každý účastník štartuje na vlastnú zodpovednosť.

Organizátor zabezpečuje nutnú zdravotnú pomoc a bezpečnosť bežcov na trati.

 

 

Kategórie

STARTIN okruh (5,000 metrov):

 • YR Junior mix: chlapci a dievčatá od 11 do 15 rokov (rok narodenia 2005-2009)

 • YR M1:  muži od 16 do 40 rokov (rok narodenia 1980-2004)

 • YR M2: muži od 41 rokov (rok narodenia maximálne 1979 a menej)

 • YR Ž1: ženy od 16 do 40 rokov (rok narodenia 1980-2004)

 • YR Ž2: ženy od 41 rokov (rok narodenia maximálne 1979 a menej)

 

TRUE okruh (10,000 metrov): 

 • YR M1:  muži od 16 do 40 rokov (rok narodenia 1980-2004)

 • YR M2: muži od 41 rokov (rok narodenia maximálne 1979 a menej)

 • YR Ž1: ženy od 16 do 40 rokov (rok narodenia 1980-2004)

 • YR Ž2: ženy od 41 rokov (rok narodenia maximálne 1979 a menej)

 

OG okruh (21,000 metrov): 

 • YR M1:  muži od 16 do 40 rokov (rok narodenia 1980-2004)

 • YR M2: muži od 41 rokov (rok narodenia maximálne 1979 a menej)

 • YR Ž1: ženy od 16 do 40 rokov (rok narodenia 1980-2004)

 • YR Ž2: ženy od 41 rokov (rok narodenia maximálne 1979 a menej)

 

Štartové číslo
Každý pretekár je povinný mať pripevnené štartovné číslo na hrudi, tak aby bolo viditeľné a nesmie byť prekryté. Bez štartového čísla na hrudi sa môže stať, že Váš čas nebude zaznamenaný. Štartové čísla sú bez súhlasu usporiadateľa neprenosné na inú osobu. Súťažiaci, ktorý bude štartovať so štartovacím číslom prideleným v štartovnej listine inému bežcovi bude diskvalifikovaný. Štartovné sa číslo po pretekoch nevracia.

 

Odporúčanie

Vzhľadom na podmienky, ktoré trať poskytuje (mestský terén, rozdielna kvalita ciest, prechody medzi cestou a obrubníkmi) Vás upozorňujeme na dodržiavanie opatrnosti počas pretekov. Taktiež Vás vyzývame dodržiavať všetky pokyny usporiadateľov ako aj zachovať rešpekt voči ostatným bežcom.

 

Vyššia moc

Organizátor 100 rokov Gymnázia v Prievidzi o.z. si vyhradzuje v závislosti od okolností právo upraviť a bližšie špecifikovať niektoré údaje uvedené v týchto propozíciách, respektíve organizačných pokynoch. Organizátor si rovnako vyhradzuje právo zrušiť alebo prerušiť konanie podujatia alebo niektorej z disciplín podujatia v prípade vážneho nebezpečenstva, a to najmä vojny, nepriaznivého počasia, nebezpečenstva teroru alebo iného útoku ohrozujúceho bezpečnosť účastníkov podujatia, respektíve z iných vopred nepredvídateľných udalostí a okolností, ktorým organizátor nie je schopný v žiadnom prípade zabrániť.
V takomto prípade nemá účastník nárok na vrátenie štartovného poplatku, respektíve jeho časti, nakoľko organizátorovi už vznikli náklady na prípravu podujatia v čase pred samotným momentom prerušenia či zrušenia podujatia. Organizátor môže po zvážení všetkých okolností a vyčíslení nákladov spojených s prípravou podujatia kompenzovať účastníkovi časť štartovného.

 

Protesty

Protesty sa musia podať ústne vedúcemu rozhodcovi najneskôr do 30 minút po zverejnení výsledkov. Odvolanie proti rozhodnutiu hlavného rozhodcu, doložené vkladom vo výške 10 eur, sa musí podať písomne do 30 minút po oficiálnom oznámení rozhodnutia vedúceho rozhodcu.
Organizátor Občianske združenie 100 rokov Gymnázia v Prievidzi  si vyhradzuje právo upraviť a bližšie špecifikovať niektoré údaje uvedené v týchto propozíciách.