top of page

Trať

Celú trať sme sa snažili prispôsobiť tak, aby si mal čo najlepší zážitok z behu. Ďalej najmä mestskej doprave a ľudom cestujúcich v nej, ktorí sa bohužiaľ nemohli zúčastniť behu. No predovšetkým sme ju prispôsobili tvojmu bezpečiu!

Prejsť na bližšie špecifikácie S

STARTIN okruh

Pri vytváraní tohto okruhu sme dbali hlavne na bezpečnosť a skvelý zážitok zároveň. Okruh začína na Námestí Slobody a pokračuje poza budovu PROCentra na ulicu Košovská cesta, po ktorej bežíš cez most, za ktorým zatočíš doprava. Ďalej poza rieku Handlovka pobežíš k ArtPointu. Pokračuješ po chodníku po nábreží Jána Kalinčiaka, na konci ktorého po širokom moste prekrížiš rieku. Odtiaľ pokračuje okruh cez sídlisko po ulici Banícka k Hotelu Magura. Od neho pobežíš po “jednosmerkách”, znova okolo ArtPointu a rovnakou trasou po ceste za riekou prejdeš k Nestlé. Cez most
smerom do starého mesta, pri reštaurácií Woodstock doľava smerom na Šumperskú ulicu. Pred hotelom Prague zatočíš doprava a popred budovu Okresného súdu dobehneš naspäť na námestie, do cieľa.

Prejsť na T

TRUE okruh

(Trasa sa plne zhoduje so STARTIN okruhom. ) Okruh začína na Námestí Slobody a pokračuje poza budovu PROCentra na ulicu Košovská cesta, po ktorej bežíš cez most, za ktorým zatočíš doprava. Ďalej poza rieku
Handlovka pobežíš k ArtPointu. Pokračuješ po chodníku po nábreží Jána Kalinčiaka, na konci ktorého po širokom moste prekrížiš rieku. Odtiaľ pokračuje okruh cez sídlisko po ulici Banícka k Hotelu Magura. Od neho pobežíš po “jednosmerkách”, znova okolo ArtPointu a rovnakou trasou po ceste za riekou prejdeš k Nestlé. Cez most smerom do starého mesta, pri reštaurácií Woodstock doľava smerom na Šumperskú ulicu. Pred hotelom Prague zatočíš doprava a popred budovu Okresného súdu dobehneš naspäť smerom na námestie. (POZOR! na tomto mieste sa nachádza zmena oproti STARTIN okruhu. ) Pobežíš popod obchodný dom prior a namiesto do cieľa odbočíš doprava a bežíš rovnakou trasou druhé kolo.

Prejsť na O

OG okruh

Okruh začína úplne zhodne s TRUE okruhom. Trasa sa zhoduje v celom prvom kole, no v druhom už nastáva zmena. Aj druhé kolo začne zhodne na Námestí Slobody a pokračuje poza budovu PROCentra na ulicu Košovská cesta, po ktorej bežíš cez most, za ktorým zatočíš doprava. Ďalej poza rieku Handlovka pobežíš k ArtPointu. Pokračuješ po chodníku po nábreží Jána Kalinčiaka, na konci ktorého po širokom moste prekrížiš rieku.

(POZOR! Zmena oproti TRUE okruhu) Odtiaľ pokračuješ smerom k čističke odpadových vôd. Pomedzi garáže zatočíš doprava a po chodníku bežíš k predajni HECHT. Ďalej zahneš doľava po širokej ceste, cez priemyselný areál spravíš dlhšiu otočku. Po širokej asfaltke utekáš smerom do Bojníc. Na križovatke znovu doprava a po Riečnej ulici smerom do mestského parku. Popri Minigolfe po ľavej strane chodníka utekáš do Bojníc. Prekrížiš pár ulíc, pozor čaká ta krátky úsek po schodoch. Na konci Hurbanovho námestia sa otočíš
a rovnakou cestou po opačnej strane chodníka sa vrátiš do parku. V parku zatočíš mierne vľavo a po ľavej strane bežíš úsek po uzatvorenom asfaltovom chodníku po železný most. Na ňom sa po znázornenej obrátke otočíš a vrátiš do parku.  Stále sa držíš na ľavej strane a po rovnakej ceste okolo letiska prídeš na Sídlisko Píly. (Z tohto bodu pokračuješ zhodne s 5 a 10 km trasou).

Prejsť naD

DETSKÝ okruh

Detský okruh je veľmi jednoduchý a bezpečný. Začína, rovnako ako ostatné trate, na námestí, odkiaľ vaše deti pobežia smerom na ulicu Mišíka. Po nej pôjdu oddelene od ostatných tratí po chodníku, na konci ktorého zatočia doprava. Odtiaľ pokračujú po chodníku popred predajňu FaxCopy, za ktorou
znova zahnú doprava a pešou zónou dobehnú priamo do cieľa pod veľkým cieľovým oblúkom, kde ich už budete čakať vy a rovnako medaila.