top of page

Propozície

Všetky informácie ktoré potrebuješ na jednom mieste!

Hlavný organizátor: YOUNG RUN (právna forma občianske združenie, odborová organizácia a organizácia zamestnávateľov)

 

Kontakt:

t.č. : +421915574850

email: youngrun.sk@gmail.com

web: www.youngrun.org

 

Sídlo: Lipová 165/16, Kanianka, 972 17

 

Spoluorganizátori: Sportega s.r.o., Mesto Prievidza

 

Ročník: štvrtý

 

Termín: 21.7. 2024 (nedeľa)

 

Časový harmonogram:

 • začiatok registrácie: 7:00

 • OG okruh (približne 21,000 metrov) – štart: 8:25

 • STARTIN okruh (približne 5,000 metrov) – štart: 8:40

 • ŠTAFETA (približne 20,000 metrov) – štart: 8:40

 • DETSKÝ okruh (približne 700 metrov) – štart: 9:05

 • TRUE okruh (približne 10,000 metrov ) – štart: 9:15

 • beh pre najmenších (približne 100 metrov) – štart: 10:05

 • záverečné vyhodnotenie: 11:00

 

Miesto: Námestie J.C. Hronského Prievidza

 

Časový limit dobehnutia: 12:00

 

Trate (vekový limit a dĺžka): Pre zaradenie do vekovej kategórie je rozhodujúci vek dosiahnutý v tomto roku bez ohľadu na deň a mesiac narodenia.

 • beh pre najmenších (100 metrov) – vek: do 6 rokov (rok narodenia 2018-2024)

 • DETSKÝ okruh (700 metrov) – vek: 7-10 rokov (rok narodenia 2014-2017)

 • TRUE okruh (10,000 metrov) – vek: od 16 rokov (rok narodenia 2008 a starší)

 • STARTIN okruh (5,000 metrov) – vek: od 11 rokov (rok narodenia 2013 a starší)

 • OG okruh (21,000 metrov) – vek: od 16 rokov (rok narodenia 2008 a starší )

 • ŠTAFETA (20,000 metrov) – vek: od 11 rokov (rok narodenia 2013 a starší)

 

Spoločný štart a cieľ tratí: Námestie J.C. Hronského Prievidza

 

Pravidlá: preteká sa podľa pravidiel Slovenského atletického zväzu a týchto propozícií  

 

Účastnícky limit: 550 účastníkov.

Limit je určený pre každú trať okrem „behu pre najmenších“.

DETSKÝ okruh maximálny počet účastníkov 70,

STARTIN okruh maximálny počet účastníkov 180,

TRUE okruh maximálny počet účastníkov 160,

OG okruh maximálny počet účastníkov 80.

„ŠTAFETA“ okruh maximálny počet účastníkov 60.

Podľa prevládajúceho záujmu sa obmedzenia jednotlivých tratí môžu meniť, celkové obmedzenie ale zostane nezmenené. Usporiadateľ zaručuje splnenie všetkých podmienok pre všetkých registrovaných účastníkov. Riadne zaregistrovaný je účastník po zaplatení registračného poplatku a po pridelení štartovného čísla.  

 

 

Prihlasovanie: Online prihlasovanie bude ukončené 18. 7. 2024 o 23:59, alebo v momente naplnenia účastníckeho limitu. Po tomto dátume, ak nebude naplnený účastnícky limit sa bude dať prihlásiť aj na mieste v deň pretekov na mieste v čase od 7:00 do začatia štartu príslušnej trate s časovým odstupom 30 minút pred. Prihláseným sa účastník stáva až po uhradení štartovného. Hneď po uhradení štartovného sa Vaše meno zobrazí v zozname prihlásených a príde Vám email s potvrdením. Odporúčame vám, vytvoriť si na stránke prihlasovania účet. To vám umožní robiť akékoľvek zmeny vo vašej prihláške zadarmo.

Beh pre najmenších nebude mať on-line registráciu, záujemca sa bude môcť prihlásiť priamo na mieste v registračnom stane.

 

Výška štartovného sa bude odvíjať od cenového stupňa v čase Vašej registrácie podľa nasledujúcich stupňov:

 

Registračný poplatok (v závislosti od cenového pásma v deň, keď sa budete registrovať):

 1. cenové pásmo - od začiatku registrácie (17.4. 2024) do 20.5. 2024

 2. cenové pásmo - od 21.5 2024 do 19.6. 2024

 3. cenové pásmo - od 20.6. 2024 do 14.7. 2024

 4. cenové pásmo (záverečné) - 15.7. 2024 do 18.7. 2024 (23:59) - online + registrácia na mieste

DETSKÝ okruh (0,7 kilometrov):

 1. stupeň - 3€

 2. stupeň - 4€

 3. stupeň - 5€

 4. stupeň - 7€

V cene štartovného je zahrnuté: občerstvenie, štartovné číslo.

 

STARTIN okruh (5 kilometrov):

 1. stupeň - 8€

 2. stupeň - 10€

 3. stupeň - 12€

 4. stupeň - 14€

V cene štartovného je zahrnuté: účastnícka medaila, štartovný balík (občerstvenie,  produkty), štartovné číslo, vecné ceny pre víťazov, *.

 

TRUE okruh (10 kilometrov):

 1. stupeň - 10€

 2. stupeň - 11€

 3. stupeň - 13€

 4. stupeň - 15€

V cene štartovného je zahrnuté: účastnícka medaila, štartovný balík (občerstvenie,  produkty), štartovné číslo, vecné ceny pre víťazov,*.

 

OG okruh (21 kilometrov):

 1. stupeň - 14€

 2. stupeň - 16€

 3. stupeň - 19€

 4. stupeň - 24€

 

V cene štartovného je zahrnuté: YR tričko, účastnícka medaila, štartovný balík (občerstvenie,  produkty), občerstvenie v stane po odbehnutí, občerstvovacie stany popri trati, štartovné číslo, vecné ceny pre víťazov

 

ŠTAFETA (20 kilometrov):

        1. stupeň - 40€

        2. stupeň - 46€

        3. stupeň - 52€

        4. stupeň - 60€

V cene štartovného je zahrnuté: účastnícka medaila, štartovný balík (občerstvenie,  produkty), občerstvenie v stane po odbehnutí, občerstvovacie stany popri trati, štartovné číslo, vecné ceny pre víťazov

 

*V prípade záujmu ponúkame možnosť dokúpiť si k štartovnému aj originálne tričko YOUNG RUN za 10€ priamo pri prihlasovaní, kde si vyberáte aj príslušnú veľkosť.

Štartovné sa po jeho uhradení nevracia. Je možnosť presunu štartovacieho čísla na inú osobu za poplatok 4€.

 

Štafeta:

Dĺžka štafety je 20km, zúčastniť sa jej môžu 4-členné tímy. Každý člen tímu dostane štartovacie číslo (príklad: 801A,801B,801C,801D) bez čipu a každý tím dostane jeden štafetový kolík, s ktorým musí odbehnúť 4 krát 5 km dlhý okruh. Odovzdanie štafetového kolíka ďalšiemu členovi tímu prebehne teda po odbehnutí 5km v blízkosti štartu a cieľa bez zmeny trasy. Čísla a kolík si bude môcť prebrať jeden z tímu v deň akcie v registračnom stánku.

 

Úhrada štartovného:

Štartovné môžete uhradiť dvomi spôsobmi: Kartou, alebo prevodom. Oba vám budú ponúknuté pri

vypĺňaní online prihlášky. Ak využijete platbu kartou, Vaše meno sa objaví v zozname prihlásených

okamžite. Ak využijete možnosť platby prevodom, príde Vám email s inštrukciami k platbe platobným

QR kódom, alebo klasickým bankovým prevodom. Ak email nenájdete, skontrolujte priečinok

SPAM/REKLAMA. Vaše meno sa zobrazí v zozname prihlásených po pripísaní platby na účet.

Neuhrádzajte prosím štartovné poštovou poukážkou.

 

Výsledky:

Výsledky zverejní usporiadateľ v priebehu podujatia na webovej stránke vysledkovyservis.sk a následne po ukončení behu na webovej stránke youngrun.org. Súťažiaci budú vo výsledkovej listine zoradení v poradí podľa oficiálneho času (čas od výstrelu po okamih prekročenia cieľovej čiary).

 

Vybavenie štart/cieľ zázemia:

Na Námestí J.C. Hronského v Prievidzi, kde štartujú všetky trate YOUNG RUN 4. ročníka bežeckej akcie, bude pre bežcov zabezpečené nasledovné vybavenie:

 • toalety

 • občerstvovacie stany - bezplatne zabezpečený pitný režim (možnosť konzumovať vlastné alebo na námestí zakúpené občerstvenie)

Podrobný plán hlavného zázemia (Námestia J.C. Hronského Prievidza) štvrtého ročníka bežeckej akcie YOUNG RUN nájdete na webovej stránke: www.youngrun.org.

 

Parkovanie:

V rámci zjednodušenia organizácie a z dôvodu uzatvorenia niektorých ciest, odporúčame parkovať na parkovisku pri obchodnom dome Lidl a pri obchodnom dome Kaufland, ktoré budú sprístupnené zadarmo. Ďalšie dočasné parkovacie plochy budú vytvorené v okolí miesta konania, na ktoré bude vytvorené jednoduché navádzanie. Na webovej stránke www.youngrun.org nájdete podrobný návod (prístupové cesty, kapacity) k parkovaniu.

 

Presun štartovného na inú osobu a zmeny v prihláške:

Zaplatené štartovné sa nevracia.

Pokiaľ si vytvoríte na stránke vysledkovyservis.sk účet, môžete svoje štartovné na presunúť na inú

osobu, alebo robiť ďalšie zmeny vo svojej prihláške zadarmo. (Platí pre podujatia na ktoré ste sa

prihlásili po vytvorení svojho účtu a s použitím svojho účtu)

Pokiaľ si účet vytvárať nechcete, štartovné číslo je možné presunúť na inú osobu za manipulačný

poplatok 4€. V prípade, ak chcete prepísať vaše štartové číslo na iného účastníka, môžete tak urobiť

na stránke vysledkovyservis.sk. V hlavnom menu vyberte položku „Zmena prihlášky“ a uveďte všetky údaje o novom účastníkovi. Zmenu však musí urobiť osoba, ktorá bola pôvodne prihlásená. Štartový balík už preberá nový účastník. Po prevzatí štartového balíka už nie je presun štartovného čísla možný.

 

V prípade potreby, kontaktujte ohľadne online prihlasovania VysledkovyServis.sk na adrese:

prihlaska@vysledkovyservis.sk

 

Poistenie:

Účastníci sú povinný zabezpečiť si vlastné zdravotné poistenie. Organizátor nepreberá zodpovednosť za škody na majetku alebo na zdraví súvisiace s cestou, pobytom a s účasťou pretekárov na podujatí. Každý účastník štartuje na vlastnú zodpovednosť.

Organizátor zabezpečuje nutnú zdravotnú pomoc a bezpečnosť bežcov na trati.

 

Kategórie:

Pre zaradenie do vekovej kategórie je rozhodujúci vek dosiahnutý v tomto roku bez ohľadu na deň a

mesiac narodenia.

 

STARTIN okruh (5,000 metrov):

 • YR Junior G: dievčatá od 11 do 15 rokov (rok narodenia 2009-2013)

 • YR Junior B: chlapci od 11 do 15 rokov (rok narodenia 2009-2013)

 •  M:  muži od 16 do 39 rokov (rok narodenia 1985-2008)

 •  M40: muži od 40 rokov (rok narodenia maximálne 1984 a starší)

 •  Ž: ženy od 16 do 39 rokov (rok narodenia 1985-2008)

 •  Ž40: ženy od 40 rokov (rok narodenia maximálne 1984 a starší)

 

TRUE okruh (10,000 metrov): 

 •  M:  muži od 16 do 39 rokov (rok narodenia 1985-2008)

 •  M40: muži od 40 rokov (rok narodenia maximálne 1984 a starší)

 •  Ž: ženy od 16 do 39 rokov (rok narodenia 1985-2008)

 •  Ž40: ženy od 40 rokov (rok narodenia maximálne 1984 a starší)

 

OG okruh (21,000 metrov): 

 •  M:  muži od 16 do 39 rokov (rok narodenia 1985-2008)

 •  M40: muži od 40 rokov (rok narodenia maximálne 1984 a starší)

 •  Ž: ženy od 16 do 39 rokov (rok narodenia 1985-2008)

 •  Ž40: ženy od 40 rokov (rok narodenia maximálne 1984 a starší)

 

DETSKÝ okruh (700metrov)

 • G: dievčatá od 7 do 10 rokov (rok narodenia 2014-2017)

 • B: chlapci od 7 do 10 rokov (rok narodenia 2014-2017)

 •  

ŠTAFETA (20,000 metrov)

 • Bez kategórii

 

Rozdelenie tratí podľa farieb:

STARTIN okruh (5,000 metrov): ZELENÁ

TRUE okruh (10,000 metrov):  MODRÁ

OG okruh (21,000 metrov):  FIALOVÁ

DETSKÝ okruh (700 metrov): RUŽOVÁ

ŠTAFETA (20,000 metrov): ŽLTÁ

 

Štartové číslo:
Každý pretekár je povinný mať pripevnené štartovné číslo na hrudi, tak aby bolo viditeľné a nesmie

byť prekryté. Bez štartového čísla na hrudi sa môže stať, že Váš čas nebude zaznamenaný. Štartové

číslo je až do momentu dobehu do cieľa majetkom usporiadateľa. Štartové čísla sú bez súhlasu

usporiadateľa neprenosné na inú osobu. Pretekár, ktorý bude štartovať so štartovým číslom

prideleným v štartovej listine inému pretekárovi bude diskvalifikovaný.

 

Odporúčanie:

Vzhľadom na podmienky, ktoré trať poskytuje (mestský terén, rozdielna kvalita ciest, prechody medzi cestou a obrubníkmi) Vás upozorňujeme na dodržiavanie opatrnosti počas pretekov. Taktiež Vás vyzývame dodržiavať všetky pokyny usporiadateľov ako aj zachovať rešpekt voči ostatným bežcom.

 

Meranie času a výsledky:

Elektronickú časomieru zabezpečuje firma SunBell s.r.o. – VysledkovyServis.sk. Výsledky budú

priebežne zverejňované na stránke VysledkovyServis.sk.

 

Vyššia moc

Organizátor YOUNG RUN o.z. si vyhradzuje v závislosti od okolností právo upraviť a bližšie špecifikovať niektoré údaje uvedené v týchto propozíciách, respektíve organizačných pokynoch. Organizátor si rovnako vyhradzuje právo zrušiť alebo prerušiť konanie podujatia alebo niektorej z disciplín podujatia v prípade vážneho nebezpečenstva, a to najmä vojny, nepriaznivého počasia, nebezpečenstva teroru alebo iného útoku ohrozujúceho bezpečnosť účastníkov podujatia, respektíve z iných vopred nepredvídateľných udalostí a okolností, ktorým organizátor nie je schopný v žiadnom prípade zabrániť.
V takomto prípade nemá účastník nárok na vrátenie štartovného poplatku, respektíve jeho časti, nakoľko organizátorovi už vznikli náklady na prípravu podujatia v čase pred samotným momentom prerušenia či zrušenia podujatia. Organizátor môže po zvážení všetkých okolností a vyčíslení nákladov spojených s prípravou podujatia kompenzovať účastníkovi časť štartovného.

 

Protesty

Protesty sa musia podať ústne vedúcemu rozhodcovi najneskôr do 30 minút po zverejnení výsledkov. Odvolanie proti rozhodnutiu hlavného rozhodcu, doložené vkladom vo výške 10 eur, sa musí podať písomne do 30 minút po oficiálnom oznámení rozhodnutia vedúceho rozhodcu.
Organizátor Občianske združenie YOUNG RUN si vyhradzuje právo upraviť a bližšie špecifikovať niektoré údaje uvedené v týchto propozíciách.

bottom of page