Zbierky

Pomôžme spolu tým, ktorí to potrebujú najviac. 

Prečo chceme pomôcť a prečo by si mal aj ty?

 

Ako hrdí absolventi bronzovej úrovne DofE, ktorého súčasťou bolo dobrovoľníctvo a pomoc druhým, sme už vtedy vedeli, že chceme pomáhať druhým. Je to najmenej, čo môžeme spraviť, aby sme zmenili tento svet k lepšiemu.  Aj preto sme si vybrali cestu podpory, ktorou spolu s Tebou dokážeme zlepšiť mnoho životov.

DofE YOUNG RUN
 

Ako chceme pomôcť a komu chceme pomôcť?

Pri registrácií na beh YOUNG RUN máš možnosť prispieť ľubovoľným príspevkom organizácií                                                            Pokiaľ si sa už registroval nevadí! V deň akcie budeš mať taktiež možnosť prispieť!

Z každej registrácie uskutočnenej online poputuje časť peňazí neziskovej organizácii                                                

Handshakes
Úsmev ako dar YOUNG RUN

Čo je Úsmev ako dar?

Spoločnosť priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar je najstaršou a najväčšou
mimovládnou organizáciou pôsobiacou v oblasti náhradnej starostlivosti a pomoci ohrozeným
rodinám na Slovensku. Svoju pobočku má aj v meste Prievidza pre činnosť v Trenčianskom
kraji už 24 rokov. V roku 2020 sme v rámci Trenčianskeho kraji poskytli
pomoc, sprevádzanie a odborné sociálne, špecializované, právnické, psychologické a iné
poradenstvo v počte 2963 poradenstiev pre 332 fyzických osôb v 84 rodinách, v ktorých je
umiestnených 167 detí.

uad1.jpg

Podporuje deti a mladých v centrách pre deti a rodiny (CDR – bývalé detské domovy),
pomáha mladým po odchode z CDR. Vzdeláva záujemcov o náhradné rodičovstvo a
sprevádza náhradné rodiny. Pomáha rodinám v ťažkých životných situáciách, rozširuje
rodinné kruhy okolo dieťaťa, aby rodina ostala spolu a buduje centrá na pomoc rodinám
núdzi. Sieťuje a vzdeláva odborníkov, profesionálov i dobrovoľníkov.

Kam poputuje môj príspevok?

Pandémia sa dotýka každého z nás, no žijú medzi nami aj ľudia, ktorí sú kvôli jej následkom ešte zraniteľnejší. Sú medzi nami rodiny s deťmi, ktoré potrebujú našu pomoc viac, ako kedykoľvek pred tým. Podporte spolu s nami projekt zameraný na pomoc rodinám v Trenčianskom kraji, kde hrozí odňatie dieťaťa a tým rozpad celej rodiny. Aj vďaka Vám im vieme pomôcť zvládnuť krízovú situáciu lepšie, zabezpečiť strechu nad hlavou, vodu, elektrinu, potraviny a ošatenie podľa potrieb danej rodiny. Pomôžte nám naplniť naše motto "Aby rodina zostala spolu".

 

Aj tvoj úsmev je pre iných ako dar...

Vytvárajú deťom so zdravotným znevýhodnením krajšiu budúcnosť ....

Nový domov

Čo je nový domov?

Nový domov je nezisková organizácia, ktorá už 26 rokov poskytuje sociálne služby viacnásobne
postihnutým deťom, mládeži a dospelým. V  Domove sociálnych služieb, ktorý prevádzkuje nezisková
organizácia, nachádzajú svoj druhý domov v čase odluky od rodiny. DSS je denným i pobytovým
zariadením a prostredníctvom odborných pracovníkov zabezpečuje komplexnú starostlivosť.

P1010063_edited.jpg
P1010072_edited.jpg

Nezisková organizácia NOVÝ DOMOV podáva pomocnú roku aj rodinám s deťmi so zdravotným
znevýhodnením, či  oneskoreným vývinom od 0 do 7 rokov v rámci Služby "včasná intervencia" a to priamo v ich domácom prostredí.

Pre nás je najdôležitejšie vytvoriť pre znevýhodnené deti pocit istoty a bezpečia, a dať im možnosť žiť
čo najplnohodnejší život.
Aj deti so zdravotným znevýhodnením túžia byť šťastné...