top of page

Propozície

Všetky informácie na jednom mieste!

Hlavný organizátor

 YOUNG RUN (právna forma občianske združenie, odborová organizácia a organizácia zamestnávateľov)

 

Kontakt

t.č. : +421915574850

email: youngrun.sk@gmail.com

web: www.youngrun.org

 

Sídlo

Lipová 165/16, 972 17 Kanianka

 

Termín

03.7. 2022– 10.7. 2022

 

Účastnícky limit

 200 účastníkov

 

Vekové obmedzenie

 nie je

 

Dĺžka trate

 minimálne 5 kilometrov

 

Forma športu

 Beh, nordic walking, turistika, chôdza

 

Vyhodnotenie

Stačí nasledujúce údaje: dĺžka trasy, dátum uskutočnenia trasy, štýl športu, prejdená trasa graficky a digitálne zaznačená plus Vaše meno a adresa, ktorú využijeme na odoslanie účastníckeho balíku naemailovú adresu youngvirtual2021@gmail.com. Pre získanie účastníckeho balíka (účastnícka medaila, diplom a podľa ceny tričko YR) je nutné splniť všetky vyššie uvedené podmienky.

Váš mail musí byť doručený na emailovú adresu youngvirtual2021@gmail.com od 03.7.2022 00:00 do 10.7. 23:59. Maily doručené pred alebo po tomto termíne na uvedenú adresu nebudú akceptované.

 

Prihlasovanie

Prihlasovanie bude prebiehať on-line na stránke vysledkovyservis.sk, registráciu online zabezpečuje vysledkovyservis.sk. On-line registrácie budú ukončené 03. 7. 2022 o 23:59. Taktiež Vás musíme upozorniť, že platba prevodom je možná len do 29.6.2022 do 23:59 z pragmatických dôvodov.  Po vyplnení registračného formulára na webovej stránke bude na Vami zvolenú mailovú adresu zaslaný mail s potrebnými informáciami.

Registračný poplatok

VirtualKiller(5 a viac kilometrov):

Cena: 14€

V cene štartovného je zahrnuté: tričko YR medaila, virtuálny diplom

 

VirtualHustler: (5 a viac kilometrov):

Cena: 13€

V cene štartovného je zahrnuté: : medaila, virtuálny diplom

 

Štartovné sa po jeho uhradení nevracia. Je možnosť presunu štartovacieho čísla na inú osobu za poplatok 4€.

 

Možnosti platby

Štartovné môžete uhradiť viacerými spôsobmi. Pri on-line registrácii je možné využiť platbu platobnou kartou alebo prevodom na účet. Bližšie informácie k platbe Vám budú zobrazené po vyplnení prihlášky. Odporúčame zvoliť úhradu platobnou kartou. Je rýchla, bezpečná, výhodná pri platbe zo zahraničia a Vaše meno sa objaví v zozname prihlásených okamžite. Ak nevyužijete možnosť platby kartou, príde Vám email s inštrukciami k ostatným druhom platieb (ak email nenájdete, skontrolujte priečinok SPAM, prípadne kontaktuje vysledkovyservis.sk). Neuhrádzajte prosím štartovné poštovou poukážkou.

 

Presun štartovného čísla na inú osobu a zmeny v prihláške
Štartovné číslo je možné presunúť na inú osobu za manipulačný poplatok 4€. Presúvať štartovné na ďalší rok nie je možné. Zaplatené štartovné sa nevracia.
Drobné zmeny v prihláške ako napr. oprava klubu, sa vykonávajú zadarmo.
V prípade, ak chcete prepísať vaše štartové číslo na iného účastníka, alebo urobiť drobnú zmenu v prihláške, môžete tak urobiť na webovej stránke vysledkovyservis.sk. V hlavnom menu vyberte položku „Zmena prihlášky“ a uveďte všetky údaje o novom účastníkovi. Zmenu však musí urobiť osoba, ktorá bola pôvodne prihlásená.

 

Kategórie

Všetky vekové kategórie

bottom of page